Sijè

Name Recent views
Kòlè 341
Amètim 364
Fòme timoun 920
Legliz ak Leta 826
Istwa Legliz 629
Konfò 679
Angajman 1421
Konfesyon d Fwa 676
Renmen ak Maryaj 813
Kreyasyon 527
Lanmò 688
Difikilte ak Soufrans 930
Dwòg / Depandans 280
Divètisman 203
Evanjelizasyon 958
Lafwa 2423
Padon 1012
Lagras 795
Sante 482
Syèl 834
Lanfè 606
Sentete 2070
Imilite 901
Lajwa 341
Lanmou 815
Filozofi Materyalis 487
Modesti / Abiman Kretyen 201
Lajan 573
Moralite 1122
Mizik 1123