Sijè

Name Recent views
Kòlè 264
Amètim 358
Fòme timoun 795
Legliz ak Leta 575
Istwa Legliz 556
Konfò 626
Angajman 1110
Konfesyon d Fwa 516
Renmen ak Maryaj 723
Kreyasyon 409
Lanmò 526
Difikilte ak Soufrans 687
Dwòg / Depandans 307
Divètisman 209
Evanjelizasyon 948
Lafwa 2065
Padon 1057
Lagras 780
Sante 422
Syèl 815
Lanfè 597
Sentete 2016
Imilite 765
Lajwa 289
Lanmou 705
Filozofi Materyalis 454
Modesti / Abiman Kretyen 142
Lajan 423
Moralite 986
Mizik 1249