ارزش های خانواده مسیحی

این کتاب درباره ارزش ها و معیارهای صحیح از نظر خداوند در خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و تربیت و تعلیم فرزندان و چگونگی داشتن رفتار خداپسندانه با دیگران نگاشته شده است.

Detalhes
Idioma
فارسی (Farsi)
Número de páginas
50
Editora
Grace Press, Inc.
Temas

Voltar à lista