Kisa Tout Moun Dwe Konnen !

Kiyès Bondye ye ? Kijan nou ka vin jwenn repo nan Li ? Liv sa a, va eksplike kòman Bib La te fè vin egziste, poukisa yo rele Bib La Pawòl Bondye a ? Kòman peche te fè antre nan lemonn ? Kòman nou kapab jwenn delivrans nan peche e kòman nou kapab konnen verite sou Jezi Kri ki se sovè tout limanite.

تفاصيل
اللغة
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
عدد الصفحات
69
الناشر
Grace Press, Inc.
منشور
02/26/44
موضوعات

عودة إلى القائمة