مری جونز و كتابمقدس او

ما از خداوند سپاسگزاريم كه ممكن ساخت تا اين كتاب را به زبان فارسی در اختيار شما عزيزان قرار دهيم. اميد است كه اين كتاب به طور خاص دختران جوانی را كه تشنه كلام خدا هستند، بركت بدهد و مايه تقويت ايمان همه عزيزان باشد

Detalhes
Idioma
فارسی (Farsi)
Editora
Grace Press, Inc.
Temas

Voltar à lista