Kijan Lalwa a Mennen Nou Nan Kris

Etid sa a pral ouvri je ou sou Ansyen Kontra a. Li pral ouvri je ou sou Jezi. Fèt atansyon ! Paske ak etid sa a, ou ka tonbe damou pou Bondye ! Se Li menm ki te deklare : « Y’a mete yon kote apa pou Mwen pou M’ ka vin rete nan mitan yo » (Egzòd 25.8).

Retounen nan Lis la