Devni yon Kolaboratè

Rejwenn nou nan gaye levanjil gras a kontni w ap bay Resous Anabatis. Ranpli fòm pi ba a epi voye l ale pou mande yon kont kolaboratè. N ap enfòme w kou nou kreye kont ou a.