Kisa Tout Moun Dwe Konnen !

Kiyès Bondye ye ? Kijan nou ka vin jwenn repo nan Li ? Liv sa a, va eksplike kòman Bib La te fè vin egziste, poukisa yo rele Bib La Pawòl Bondye a ? Kòman peche te fè antre nan lemonn ? Kòman nou kapab jwenn delivrans nan peche e kòman nou kapab konnen verite sou Jezi Kri ki se sovè tout limanite.

Detay
Lang
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
Kantite Paj
69
Edite
Grace Press, Inc.
Pibliye
09/22/22
Sijè

Retounen nan Lis la