Swiv Jezi Nan Lavi Ou Chak Jou

Èske Bib la kapab ban nou bon direksyon pou tout bann desizyon yo n’ ap fè chak jou vrèmanvre ? Nou di wi ! Nan liv sa a, nou konte etidye kijan moun k’ ap swiv Jezi ta sipoze reyaji devan yon seri pwoblèm ki reyèl nan lavi sa a. Nou vle dekouvri prensip biblik yo ki ka ede nou fè chwa ki bon.

Retounen nan Lis la