Sijè

Name Recent views
Kòlè 248
Amètim 354
Fòme timoun 764
Legliz ak Leta 564
Istwa Legliz 536
Konfò 576
Angajman 997
Konfesyon d Fwa 465
Renmen ak Maryaj 658
Kreyasyon 452
Lanmò 530
Difikilte ak Soufrans 651
Dwòg / Depandans 300
Divètisman 180
Evanjelizasyon 938
Lafwa 1886
Padon 1023
Lagras 702
Sante 409
Syèl 751
Lanfè 530
Sentete 1950
Imilite 770
Lajwa 259
Lanmou 634
Filozofi Materyalis 423
Modesti / Abiman Kretyen 136
Lajan 402
Moralite 940
Mizik 1051