مقررات ###۱/. با دسترسی و استفاده از وب سایت http://www.anabaptistresources.org شما می پذیرید که به شرایط خدمات و همه قوانین و مقررات قابل اجرا ملزم باشید. و همچنین می پذیرید که مسئول رعایت هرگونه قوانین محلی قابل اجرا هستید. اگر شما با هر کدام از این شرایط موافق نیستید،دسترسی و استفاده از این سایت برای شما ممنوع است. مطالب موجود در این وب سایت توسط قوانین حقوق چاپ و علائم تجاری محافظت می شود. ###۲/. مجوز استفاده. ۱. مجوز دانلود موقت یک بار از مطالب (اطلاعات یا نرم افزار) وب سایت منابع آناباپتیست برای استفاده شخصی و فقط مطالعه داده می شود، نه برای استفاده تجاری. اجازه استفاده از این وب سایت در این حد است، عنوان را نباید تغییر دهید و تحت این مجوز شما نباید؛ ۱- نباید مطالب را فتوکپی یا اصلاح کنید؛ ۲- نباید از مطالب برای مقاصد تجاری یا برای به نمایش گذاشتن در اماکن عمومی (تجاری یا غیر تجاری) استفاده کنید. ۳- نباید هر گونه نرم افزار موجود در وب سایت منابع آناباپتیست را تجزیه یا مهندسی معکوس کنید. ۴- نباید هر گونه حق چاپ یا سایر نشانه های اختصاصی را از مطالب بردارید؛ ۵- نباید مطالب و محتویات را به شخص دیگری انتقال دهید یا آنها را به سایت ها و صفحات دیگر منعکس کنید. ۲- در صورت نقض هر یک از این محدودیت ها،این مجوز به طور خودکار خاتمه می یابد و ممکن است توسط منابع آناباپتیست در هر زمان خاتمه داده شود. پس از خاتمه داده شدن به استفاده شما از این مطالب یا خاتمه داده شدن به این مجوز برای شما،شما باید تمامی مطالب دانلود شده ای را که در اختیار خود دارید از بین ببرید چه در قالب الکترونیکی و چه در قالب چاپی. ۳ /.### سلب مسئولیت ۱.