پادشاهی صلح گستر خدا

در این کتاب توضیحات زیبایی درباره ملکوت خدا، تولد نو و کلیسا و تعالیم مسیح نگاشته شده است.

دانلود

جزئیات

زبان
فارسی (Farsi)
تعداد صفحه ها
54
نویسنده
Dale Burkholder
ناشر
Grace Press, Inc.
موضوعات
عدم مقاومتصلحکلیسا و دولتکلیسا

برگشت به لیست