آناباپتیست ها چه کسانی هستند

این کتاب درباره چگونگی پیدایش فرقه آناباپتیست ها و عقاید آنها و مهاجرت های آنها بخاطر جفاها از سرزمین های اجدادی شان نگاشته شده است.

جزئیات
زبان
فارسی (Farsi)
تعداد صفحه ها
48
ناشر
Grace Press, Inc.
موضوعات

برگشت به لیست