آناباپتیست ها چه کسانی هستند

این کتاب درباره چگونگی پیدایش فرقه آناباپتیست ها و عقاید آنها و مهاجرت های آنها بخاطر جفاها از سرزمین های اجدادی شان نگاشته شده است.

دانلود

جزئیات

زبان
فارسی (Farsi)
تعداد صفحه ها
48
ناشر
Grace Press, Inc.
موضوعات
تاریخ کلیساعدم مقاومت

برگشت به لیست