Sijè

Name Recent views
Kòlè 325
Amètim 397
Fòme timoun 934
Legliz ak Leta 656
Istwa Legliz 561
Konfò 724
Angajman 1232
Konfesyon d Fwa 574
Renmen ak Maryaj 878
Kreyasyon 610
Lanmò 997
Difikilte ak Soufrans 847
Dwòg / Depandans 277
Divètisman 225
Evanjelizasyon 1215
Lafwa 2452
Padon 1246
Lagras 877
Sante 439
Syèl 982
Lanfè 702
Sentete 2246
Imilite 864
Lajwa 313
Lanmou 907
Filozofi Materyalis 535
Modesti / Abiman Kretyen 175
Lajan 495
Moralite 1150
Mizik 1184