Sijè

Name Recent views
Kòlè 489
Amètim 694
Fòme timoun 1668
Legliz ak Leta 1161
Istwa Legliz 961
Konfò 1161
Angajman 2111
Konfesyon d Fwa 961
Renmen ak Maryaj 1611
Kreyasyon 1006
Lanmò 1005
Difikilte ak Soufrans 1429
Dwòg / Depandans 469
Divètisman 446
Evanjelizasyon 2080
Lafwa 4332
Padon 2034
Lagras 1541
Sante 787
Syèl 1721
Lanfè 1159
Sentete 3912
Imilite 1366
Lajwa 424
Lanmou 1307
Filozofi Materyalis 828
Modesti / Abiman Kretyen 189
Lajan 825
Moralite 2020
Mizik 2184