Sijè

Name Recent views
Kòlè 473
Amètim 532
Fòme timoun 1554
Legliz ak Leta 939
Istwa Legliz 880
Konfò 1105
Angajman 1931
Konfesyon d Fwa 755
Renmen ak Maryaj 1366
Kreyasyon 939
Lanmò 3110
Difikilte ak Soufrans 1297
Dwòg / Depandans 459
Divètisman 312
Evanjelizasyon 1454
Lafwa 3511
Padon 1649
Lagras 1286
Sante 775
Syèl 1654
Lanfè 1253
Sentete 3415
Imilite 1257
Lajwa 442
Lanmou 1151
Filozofi Materyalis 766
Modesti / Abiman Kretyen 414
Lajan 848
Moralite 1652
Mizik 2001