زبان
موضوع
نویسنده
ناشر

منابع

  • جودیت
    کتاب جودیت داستان زندگی دختری با صداقت است که ایمان راستین را با تمامی وجودش در آغوش کشید، ایمانی که به قیمت زندگی او، خانواده، نامزد، دوستان، خانه و کاشانه اش تمام شد. جودیت به خاطر ایمانش به مسیح تحت جفا و آزار و اذیت های بسیاری قرار گرفت و ایمانش را هرگز انکار نکرد. «داستانی فراموش نشدنی»