ارزش های خانواده مسیحی

این کتاب درباره ارزش ها و معیارهای صحیح از نظر خداوند در خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و تربیت و تعلیم فرزندان و چگونگی داشتن رفتار خداپسندانه با دیگران نگاشته شده است.

Detay
Lang
فارسی (Farsi)
Kantite Paj
50
Edite
Grace Press, Inc.
Sijè

Retounen nan Lis la