ارزش های خانواده مسیحی

این کتاب درباره ارزش ها و معیارهای صحیح از نظر خداوند در خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و تربیت و تعلیم فرزندان و چگونگی داشتن رفتار خداپسندانه با دیگران نگاشته شده است.

دانلود

جزئیات

زبان
فارسی (Farsi)
تعداد صفحه ها
50
ناشر
Grace Press, Inc.
موضوعات
خانه مسیحیآموزش کودکانتعهدایماناصول اخلاقسالمندانجوانان

برگشت به لیست